Obiective

Implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor în judetul Botoşani este
în concordanţă cu legislatia UE, iar obiectivele sale sunt:

  • asigurarea unui grad de acoperire a colectării de 100% în zonele urbane.
  • asigurarea unui grad de acoperire a colectării de 90% în sate şi aglomerările din zonele rurale.
  • asigurarea conformităţii cu legislaţia UE privind colectarea deşeurilor din ambalaje şi depozitarea deşeurilor biodegradabile.
  • realizarea unei depozitări a deşeurilor eficiente din punct de vedere al protecţiei mediului
  • minimizarea impactul depozitelor urbane şi rurale asupra mediului.

 

Comments are closed.