Faza operațională

Aria geografică a proiectului a fost împărțită în 5 zone de colectare, 4 dintre ele fiind deservite de câte o stație de transfer, astfel:

-          zona I deservită de stația de transfer Dorohoi

-          zona II deservită de stația de transfer Săveni

-          zona III deservită de stația de transfer Ștefănești

-          zona IV fără stație de transfer, deșeurile fiind transportate direct la C.I.M.D.

-          zona V deservită de stația de transfer Flămânzi

Pentru fiecrare zonă de colectare a fost semnat câte un contract de delegare pentru concesionarea serviciului  public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide, după cum urmează:

-   pentru zona I – s-a semnat Contractul de delegare ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” - lot I Dorohoi, nr. 892/04.07.2017, cu operatorul S.C. FRITEHNIC S.R.L. Suceava (în conformitate cu Acordul de asociere încheiat între S.C. Florconstruct S.R.L. Suceava, S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava,  S.C. Ritmic Com  S.R.L. Suceava); Data Începere Contract: 25.09.2017; TARIF ofertat: 49,97 lei/tonă fără TVA.

-   pentru zona II - s-a semnat Contractul de delegare ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” – lot II Săveni, nr. 835/26.06.2017, cu operatorul S.C. RITMIC COM S.R.L. Suceava (în conformitate cu Acordul de asociere încheiat între S.C. Florconstruct S.R.L. Suceava, S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava,  S.C. Ritmic Com  S.R.L. Suceava); Data Începere Contract: 04.09.2017; TARIF ofertat: 59,83 lei/tonă fără TVA.

-   pentru zona III - s-a semnat Contractul de delegare ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” - lot III Ștefănești, nr. 1150/14.11.2016, cu operatorul S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava (în conformitate cu Acordul de asociere încheiat între S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava și S.C. Rossal S.R.L. Roman); Data Începere Contract: 01.02.2017; TARIF ofertat: 68,49 lei/tonă fără TVA.

-   pentru zona IV - s-a semnat Contractul de delegare ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” - lot IV Botoșani, nr. 927/14.07.2017, cu operatorul S.C URBAN SERV S.A. Botoșani; Data Începere Contract: 11.09.2017; TARIF ofertat: 67,87 lei/tonă fără TVA.

-   pentru zona V - s-a semnat Contractul de delegare ”Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” - lot V Flămânzi, nr. 881/30.06.2017, cu operatorul S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. Suceava (în conformitate cu Acordul de asociere încheiat între S.C. Florconstruct S.R.L. Suceava, S.C. Fritehnic S.R.L. Suceava,  S.C. Ritmic Com  S.R.L. Suceava); Data Începere Contract: 25.09.2017; TARIFE ofertate: 55,09 lei/tonă fără TVA.

Pentru administrarea Centrului Integrat de Management al Deșeurilor (C.I.M.D.) din Stăuceni și a stațiilor de transfer s-a semnat Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, de sortare a deșeurilor  municipale și de administrare a depozitului de deșeuri – județul Botoșani, nr. 12016/02.08.2016, cu operatorul S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava (în conformitate cu Acordul de asociere încheiat între S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava și S.C. Rossal S.R.L. Roman); Data Începere Contract: 01.09.2016; TARIF ofertat: SORTARE – 22,96 lei/tonă fără TVA, TRANSFER – 16,44 lei/tonă fără TVA, DEPOZITARE – 35,11 lei/tonă fără TVA.

Odată cu semnarea contractelor de delegare a gestiunii activităților serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide pentru cele 5 zone de colectare, precum și a contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri, gestionarea activităţilor specifice serviciului public de salubrizare se realizează în sistem regional, prin punerea în funcţiune a bunurilor nou create prin proiect şi prin integrarea infrastructurii existente în S.I.M.D.

 

Comments are closed.