Despre proiect

Prin implementarea proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani se va:

 • întări capacitatea tehnică şi managerială în implementarea şi operarea sistemului regional de management al deşeurilor din judeţul Botoşani;
 • dezvolta şi realiza o strategie eficientă cu privire la tarife şi taxe, precum şi la colectarea acestora;
 • duce la creşterea informării publice a populaţiei despre beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deşeurilor şi reciclarea acestora.

Colectarea deşeurilor

Nivelul de colectare, în special în zonele rurale este sub nivelul acceptabil conform normelor europene. Colectarea selectivă este implementată în puţine zone cu proiecte Phare, respectiv în Dorohoi, Flămânzi şi Lunca, iar echipamentele existente sunt vechi si insuficiente.

Transportul direct al deşeurilor către depozite neconforme este asigurat de un număr de 30 mijloace specializate deţinute de către agenţii de salubrizare din municipiile şi oraşele judeţului, oraşele Dărăbani şi Săveni deţinând în prezent, numai 4 de astfel de echipamente.

 • Construirea de puncte de colectare a deşeurilor în judeţul Botosani:
 • Containere pentru deşeuri reziduale cu o densitate de 1/120 locuitori în mediul urban şi 1/90 locuitori în mediul rural;
 • Containere pentru deşeuri din ambalaje, 4 în zonele urbane şi 2 în zonele rurale;
 • Punctele de colectare vor conţine până la 6 containere;
 • Containerele vor avea capacitatea de 1.1m3;
 • Pentru colectare vor fi folosite camioane autocompactoare cu capacitatea de 16m3

Compostarea acasă

 • Pentru zonele rurale şi pre-urbane se urmăreşte ca până in 2016, 86% din populaţie să folosească compostarea în curte.

Transportul şi transferul deşeurilor

La momentul actual există staţii de sortare şi transfer, realizate prin fonduri PHARE, la Dorohoi, Flămânzi şi Lunca. Comparând costurile adiţionale pentru construirea staţiei de transfer şi reducerea costurilor folosind camioane mai mari pentru transport, rezultă că patru staţii de transfer sunt necesare pentru judeţul Botoşani:

 • Staţiile de transfer de la Săveni şi Ştefăneşti vor fi construite în cadrul prezentului proiect;
 • Staţia de Transfer de la Dorohoi funcţionează, fiind construită cu fonduri PHARE şi va fi extinsă;
 • Staţia de la Flămânzi, construită cu finanţare PHARE va fi extinsă în cadrul prezentului proiect pentru a atinge nivelul cerut de noul sistem;
 • Staţiile vor fi dotate cu echipamente de cântărire şi raportare, 4 containere pentru deşeuri periculoase, 14 containere de 25 mc fiecare pentru deşeuri reziduale şi 8 containere de 39 mc pentru deşeuri voluminoase.

Staţiile de transfer şi de colectare vor fi localizate de-a lungul drumurilor pavate pentru a asigura un acces usor al camioanelor. Statia de transfer este formată din rampa şi o zonă înalţată de depozitareş iar deşeurile sunt depozitate în containere de 25, 35 si 39 m3, containere care se află lângă aceasta zonă înălţată. Este propus un sistem cu containere închise.

Sortarea/depozitarea deşeurilor

Construirea unui depozit la Stăuceni, cu facilităţile şi echipamentele necesare:

 • Noul depozit va beneficia de drum de acces perimetral;
 • Va fi dotat cu un compactor pentru creşterea densităţii deşeurilor;
 • Pentru colectarea levigatului, fiecare celulă a depozitului va fi dotată cu un sistem de tratate a acestuia;
 • Pentru evitarea eventualelor riscuri, gazele generate vor fi evacuate printr-un sistem modern.

Depozitul de la Stăuceni va conţine inclusiv o staţie de sortare care urmează a deservi întregul judeţ.

Închiderea depozitelor de la Dorohoi şi Botoşani

Conform Ordonanţei 757/2004, depozitele de la Botoşani vor fi acoperite în doua etape :

 • O acoperire preliminară cu caracter temporar;
 • O acoperire definitivă, ulterior deinitivării procesului de stabilizare şi aşezare a deşeurilor

Mai multe informații cu privire la Proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Botoșani” găsiți AICI

Comments are closed.