Acasă

Consiliul Judeţean Botoşani implementează proiectul „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Botoşani”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, cu finalizare la data de 30.06.2017.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în Judeţul Botoşani, prin îmbunătăţirea serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene.

În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:

 • colectarea selectivă a deşeurilor (cuprinzând platforme de colectare, dotate cu pubele şi euro-containere pentru colectarea separată a deşeurilor reziduale şi a materialelor reciclabile, precum şi unităţi de compostare individuală în gospodării pentru deşeurile biodegradabile);
 • construirea unui depozit conform (prima celulă, cu o capacitate de 0.95 milioane tone) la Stăuceni;
 • construirea unei staţii de sortare cu capacitatea de 24.500 t/an la Stăuceni;
 • construirea a două staţii de transfer la Săveni şi Ştefăneşti şi extinderea staţiilor de transfer de la Dorohoi şi Flămânzi;
 • închiderea şi reabilitarea a două depozite urbane neconforme (Botoşani şi Dorohoi);
 • furnizarea de vehicule pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere;
 • asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor şi a contractelor de furnizare;
 • verificarea Proiectelor Tehnice;
 • suport consultanţă pentru UIP şi conştientizare publică;
 • asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii;
 • auditarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului : 143.068.697 lei fără TVA

Valoarea de deviz final: 110.498.513,76 lei fără TVA

Consiliul Judeţean Botoşani: http://www.cjbotosani.ro/