Acasă

Consiliul Judeţean Botoşani a impelmentat proiectul „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Botoşani”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în Judeţul Botoşani, prin îmbunătăţirea serviciului de gestionare a deşeurilor şi reducerea numărului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene.

În cadrul proiectului au fost incluse următoarele componente:

 • colectarea selectivă a deşeurilor (cuprinzând platforme de colectare, dotate cu pubele şi euro-containere pentru colectarea separată a deşeurilor reziduale şi a materialelor reciclabile, precum şi unităţi de compostare individuală în gospodării pentru deşeurile biodegradabile);
 • construirea unui depozit conform (prima celulă, cu o capacitate de 0.95 milioane tone) la Stăuceni;
 • construirea unei staţii de sortare cu capacitatea de 24.500 t/an la Stăuceni;
 • construirea a două staţii de transfer la Săveni şi Ştefăneşti şi extinderea staţiilor de transfer de la Dorohoi şi Flămânzi;
 • închiderea şi reabilitarea a două depozite urbane neconforme (Botoşani şi Dorohoi);
 • furnizarea de vehicule pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere;
 • asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor şi a contractelor de furnizare;
 • verificarea Proiectelor Tehnice;
 • suport consultanţă pentru UIP şi conştientizare publică;
 • asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii;
 • auditarea proiectului.

Proiectul a fost finalizat, rezultatele obținute la finalizarea acestuia fiind:

-   construirea unui depozit județean conform la Stăuceni, cu stație de sortare și stație de tratare levigat;

-   construirea a două stații de transfer, la Săveni și Ștefănești;

-   extinderea stațiilor de transfer de la Dorohoi și Flămânzi;

-   închiderea a două depozite ne-conforme, la Botoșani și Dorohoi;

-   construirea a 1318 platforme de colectare pentru întreg județul;

-   achiziționarea a 22.960 lăzi de compostare pentru gospodării;

-   achiziționarea a 7397 euro-containere de 1,1 mc pentru întreg județul;

-   achiziționarea a 25 de vehicule de colectare și transport/transfer a deșeurilor;

-   conștientizare, supervizare, asistență tehnică.

Odată cu semnarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide pentru cele 5 zone de colectare, precum și a contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri, gestionarea activităţilor specifice serviciului public de salubrizare se realizează în sistem regional, prin punerea în funcţiune a bunurilor nou create prin proiect şi prin integrarea infrastructurii existente în Sistemul integrat de management al deşeurilor din judeţul Botoşani.

 

Valoarea totală a proiectului : 143.068.697 lei fără TVA

Valoarea de deviz final: 110.533.537,76 lei fără TVA

Consiliul Judeţean Botoşani: http://www.cjbotosani.ro/